Vyhledávání v inzerátech
Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené

 

Exekutor může mnohé‚ všechno ale ne

Co existují peníze, existují finanční půjčky. A co existují finanční půjčky, existují lidé, kteří své závazky nesplácejí. Ti, kteří se díky nesplaceným půjčkám dostali do potíží,

pravidelně spílají exekutorům – namísto toho aby denně děkovali Bohu, že nežijí v době, kdy bylo možno díky dluhům upadnout do otroctví. Zdá se vám, že výsledek práce současného exekutora se od těchto dávných dob příliš neliší? Exekuce je záležitost nepříjemná, o tom není pochyb, ale panuje o ní řada mylných představ, kdy nejvíce samozřejmě ví jako vždy ti, co neví vůbec nic a jejich „hluboké“ vědomosti vycházejí ze zpráv bulvárních plátků a jiných zaručených zdrojů. Podívejme se na některé často šířené bludy.

Nezůstane ti nic, jen čtyři holé stěny!

Nesmysl! Z exekuce je vyňata celá řada věcí, na které exekutor sáhnout nesmí. Patří sem veškeré běžné vybavení domácnosti, tj. alespoň základní nábytek atp., věci nezbytně potřebné k výkonu povolání, ať už jde o šicí stroj, počítač, automobil, cokoliv, věci osobní hodnoty. Zkrátka exekutor vám musí umožnit dále žít i vydělávat peníze.

To je jedno, že smlouva je v rozporu se zákonem, přijde soukromý exekutor…

Nic takového jako soukromý exekutor v tomto slova smyslu neexistuje! Exekutor je exekutor, člen exekutorské komory. A musí vždy jednat na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nikoli libovůle věřitele. Nedejte se ošálit soukromými vymahačskými agenturami, které žonglují se slůvkem exekuce, jak se jim to právě hodí. Bez rozhodnutí soudu žádná exekuce! (Dobrá rada – nečekejte na něj a zaplaťte!)

Tvůj bratr má dluhy, teď ti exekutor sebere auto…

Poněkud hysterický přístup těch, kdo nemají o exekucích ani páru. Na úhradu dluhů rozhodně nelze použít majetek prokazatelně patřící třetí osobě (s výjimkou majetku manžela/manželky). Rodinní příslušníci dlužníka se v žádném případě nemusí o svůj majetek bát, tedy pokud nesdílejí společnou domácnost. Pak může být poněkud problematické dokazovat, co náleží do majetku dlužníka a co patří jiné osobě. (Jestliže víte, že vašemu spolubydlícímu hrozí problémy, uchovávejte raději veškeré účtenky za zakoupené věci vyšší hodnoty jako důkaz pro případné jednání s exekutorem.)

Exekutora nezajímá, že to patří někomu jinému.

Zpět k bodu tři. Nelze zabavit majetek prokazatelně patřící třetí osobě. Může se stát, ano, ale pak je na vlastníkovi dané věci, aby s exekutorem jednal. Pokud své vlastnictví nade všechny pochyby prokáže, exekutor jeho majetek ze soupisu zabavených věcí vyjme a vrátí jej. Pokud tak neučiní, např. proto, že mu důkazy budou připadat sporné, ještě stále zůstává poškozenému možnost podat vylučovací žalobu k soudu. Do jeho rozhodnutí nesmí exekutor s majetkem, jehož se žaloba týká, disponovat a prodat jej.

On má exekuci a poslal mi peníze – teď mi exekutor taky obstaví účet…

Tak tohle už je skutečně absurdní! Přesto si to někteří myslí. Exekutor může, a s největší pravděpodobností to i udělá, obstavit bankovní účet dlužníka i jeho manželského protějšku. Rozhodně ale nemá právo rozšířit exekuci na účty dalších osob.

Půjčka

Přehled článků

Pokud vám z účtu dlužníka přicházely peníze, tak už asi nebudou, protože exekutor obstaví všechny volné prostředky na něm, ale exekuce vám rozhodně nehrozí! A to dokonce ani v případě, že dlužník je váš rodinný příslušník.

Nic nemám, všechno převedu na děti (bratra, kamaráda), nic mi nevezmou.

Blud z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších. Ano, už víme, že exekutor nemůže zabavit majetek třetí osoby. Co ale může - označit vaše jednání za účelové ve snaze vyhnout se placení dluhů, a proto požádat soud, aby právní úkony spojené s převodem majetku označil za neplatné. Pokud tak učiní (a to je docela dobře možné), má exekutor cestu volnou.

Diskuse

 

TOP inzeráty
Žádný inzerát nebyl zatím topován. Chcete-li být první, zvolte top_box tarif v sekci platba za zobrazení.
Novinky

13.08.2018 RychlaPujcka.cz

Doména RychlaPujcka.cz je nabídnuta k prodeji.

V případě zájmu nás kontaktujte

Anketa