Horní reklama nad nadpisem:

Vyhledávání v inzerátech

Levý sloupec:

Hlídání nově vložených inzerátů
Spravovat vytvořené

 

Sankce versus pozitivní motivace

Součástí smlouvy o půjčce je vždy dohoda o způsobu splacení dlužné částky. Logicky je to jeden z nejdůležitějších bodů a je záhodno jej do detailů dodržet.

Věnujte mu proto patřičnou pozornost, ne každý poskytovatel totiž nabízí stejné podmínky.

Způsoby splácení

V minulosti bývala pravidla jednoduchá. Vypůjčené peníze jste vždy vraceli společně s úroky v měsíčních splátkách až do úplného zaplacení. Dnes již tento scénář není absolutním pravidlem. Mimo pravidelných splátek měsíčních se můžete setkat i s týdenními nebo s požadavkem jednorázového splacení půjčky. Dobře si předem rozmyslete, zda jste skutečně schopni dané podmínky dodržet, protože jejich porušování se nevyplácí.

Sankce

V obchodních podmínkách věřitele vždy najdete vyčísleny poplatky za upomínky a pokuty související s nedodržením splátkového kalendáře, Jejich výše je individuální a mnohdy se odvíjí od výše zapůjčené částky. Pokud řádně nesplácíte a s věřitelem se nepokusíte ani dohodnout na změnách splátkového kalendáře, přičtěte si k nákladům půjčky ještě náklady na soudní rozhodnutí o uznání věřitelova nároku a náklady, které si vyčíslí exekutor v souvislosti s vymáháním dluhu. Přitom mnohdy můžete zodpovědným přístupem ušetřit nezanedbatelné částky, protože naprostá většina nebankovních poskytovatelů nabízí dlužníkům možnost si splatnost půjčky, a to i opakovaně, za předem daný poplatek prodloužit.

Půjčka

Přehled článků

U seriózních poskytovatelů je pak tento poplatek vždy alespoň o poznání nižší než pokuta, kterou byste museli uhradit za opožděnou platbu.

Odměny

Poskytovatelé půjček se ale poslední dobou zhlédli v psychologickém přístupu, že odměna je lepší motivací než hrozící trest, a proto naopak těm, kdo splácejí poctivě, nabízejí celou řadu výhod, ať již je to příslib klesajícího úročení, navrácení poměrné částky ze zaplacených úroků po úplném vyrovnání pohledávky, možnost odkladu splátek nebo nabídka výhodnějších podmínek při sjednání příští půjčky. Abyste na ně ale dosáhli, je nutno splátkový kalendář dodržet skutečně na den přesně. Nezapomeňte přitom, že za zaplacenou je splátka považována vždy teprve v ten den, kdy byla přisána na účet věřitele.

Diskuse

 

Nabídka půjčky od více poskytovatelů

TOP inzeráty
Žádný inzerát nebyl zatím topován. Chcete-li být první, zvolte top_box tarif v sekci platba za zobrazení.

Pravý sloupec:

Novinky

Sociální sítě:

Anketa