Jakou funkci má insolvenční správce

Jakou funkci má insolvenční správce

S pojmem insolvenční správce se širší veřejnost běžně nesetkává. Pojí se s velice nepříjemnou záležitostí, která se jmenuje bankrot. Neštěstí ale nechodí po horách, nýbrž po lidech, a proto není na škodu něco vědět i o tomto člověku a jeho práci.

Bankrotáři vědí své

Ocitli jste se před soudem v roli dlužníka, který značně přecenil své síly a není schopen splatit, co si vypůjčil? Prokažte to. Jestliže soud uzná vaši insolvenci, v prvé řadě určí insolvenčního správce, který bude nadále bdít nad všemi vašimi finančními záležitostmi. Měl by udělat pořádek v chaosu, který jste natropili. Shromáždí podklady ke všem vašim dluhům, spočítá, kolik komu v dané chvíli přesně dlužíte, bude komunikovat s věřiteli. Jako vystudovaný právník s pravomocemi danými soudem vystupuje z pozice mnohem výhodnější, věřitelé nemohou jeho argumenty a připomínky tak snadno ignorovat a jsou povinni spolupracovat s ním v míře, kterou on sám uzná za vhodnou.

Insolvenční správce je na vaší straně

Lhát svému soudem určenému insolvenčnímu správci se nevyplácí. Není tu proto, aby vás soudil a vůbec nějak komentoval vaše jednání. (Že bylo nerozumné, už zřejmě vědí všichni včetně vás.) Naopak, v dané chvíli je zřejmě vaším jediným přítelem, který to s vámi myslí skutečně dobře, a upřímně vám chce pomoci – konečně od toho je placen. (Z vašich peněz, abychom byli přesní.) Čím podrobnější informace mu dokážete o své skutečné finanční situaci poskytnout, tím rychlejší a účinnější jeho pomoc bude.

Důvěřuj, ale prověřuj

Insolvenční správce bude vaším průvodcem po celou dobu splácení. Každého půl roku společně podáváte soudu vyúčtování, ze kterého je patrné, jak dluhů ubývá. Přestože nejste odborníkem na danou problematiku, čtěte jej a kontrolujte. Když už pro nic jiného, tak proto, že se pod něj musíte podepsat. A pak – i insolvenční správce je jen člověk – i on se může zmýlit.

Doporučujeme

Author: admin