Reverse charge
Posted in Finanční gramotnost

Reverse charge

Reverse charge Reverse charge znamená, že pokud plátce DPH fakturuje položky, které do reverse charge spadají (např. stavební práce), pak…