Účtování půjčky od fyzické osoby

Půjčka bez zaměstnání

Půjčky od fyzické osoby

Takřka každý člověk nebo podnikatel se někdy v životě ocitl v situaci, kdy si musel finance půjčit. Půjčky se tak staly nedílnou součástí našeho každodenního života a mohou být užitečné pro obě zúčastněné strany. Poskytovatel získá přiměřený zisk v podobě úroku, dlužník finance, které nezbytně potřebuje. Obě strany se však musí zamyslet nejen nad ziskem a riziky s půjčkou spojenými, ale také na daňové povinnosti, které z půjček vyplývají. Také účtování půjčky od fyzické osoby má také svá pravidla.

Právní úpravy půjček od fyzických osob

Smlouvy o půjčkách mají také svou oporu v zákoně – pravidla upravuje občanský zákoník. Podle něj věřitel přenechává dlužníkovi určitou finanční částku a ten se zavazuje mu ji po uplynutí sjednané doby vrátit. Odměnou věřiteli jsou úroky, které jsou také smluvně sjednané. Půjčka od fyzické osoby může být sjednána i ústně, pak je ovšem obtížně prokazatelná. V písemné smlouvě se uvádí, kdo je věřitelem a kdo dlužníkem, o jakou částku se jedná a na jakou dobu a jak vysoký bude peněžitý úrok.

Jaké je účtování půjčky od fyzické osoby

Věřitel by měl svůj příjem z půjčky zahrnout do příjmů z kapitálového majetku a tudíž i do základu daně. V tom případě není podstatné, zda je věřitel podnikatelem či ne. Pokud je věřitel fyzickou osobou, která není účetní jednotkou, zdaňuje pouze zaplacené úroky. Problematika účtování půjčky od fyzické osoby není jednoduchá, a pokud se věřitelé v daňové problematice příliš neorientují, mohou si nechat poradit odborníky.

Získání půjčky od fyzické osoby nemusí být jednoduché

Komplikací při účtování této půjčky je více, ovšem k hlavním patří danění jistiny půjčky, kdy se přijetí půjčky nezdaňuje, ovšem existují i výjimky. Dlužník si v některých případech může uplatnit úroky jako daňové výdaje. Problematika je zde opět poměrně komplikovaná a existuje řada výjimek, takže pomoc profesionálů se určitě vyplatí.

Doporučujeme

Author: admin